Microsoft Sharepoint / Office 365

Potansiyel Tespit Yazılımı

Potansiyel tespit uygulaması bir karar destek sistemidir. Önceden tanımlanmış başarı kriterlerine dayalı olarak, çalışanların organizasyon içinde daha yüksek veya başka pozisyonlar için potansiyele sahip olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır.

Devamı

Microsoft Sharepoint / Office 365

Microsoft Sharepoint Üzerinde Kurumsal Eğitim Yönetim Yazılımı

Kurumsal eğitim takvimi üzerinde, bir eğitim planı hazırlayabilir ve kuruluşunuzda kimin hangi eğitimi aldığını ve kimin hangi eğitimi verdiğin takip edebilirsiniz.

Devamı

Microsoft Sharepoint / Office 365

Lider Etkililik Değerlendirmesi Yazılımı

Önceden belirlenmiş bir aday havuzunun liderlik becerilerini değerlendirebilir ve değerlendirme sürecinin sonunda, lider ve lider adayları için gerekli eğitimlerin listesi otomatik olarak hazırlanır.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

Microsoft Sharepoint Üzerinde Polivalans Yetkinlik Değerlendirmesi Uygulaması

Çalışanların pozisyonları için bir beceri matrisi tanımlayabilir, çalışanların mevcut yeterlilik seviyeleri ile pozisyonlarının gerektirdiği yeterlilik seviyelerini karşılaştırabilirsiniz.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

360 Derece Performans Yönetimi Yazılımı

Çalışanlara hedefler belirleyebilirsiniz. İş hedeflerine ulaşmak için pozisyonların gerektirdiği yetkinlikleri tanımlayabilirsiniz. Dönem boyunca hedef gözden geçirme toplantıları koyup hedeflerin dönem boyunca takip edilmesini sağlayabilirsiniz.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

İşe Alma ve Yerleştirme Yazılımı

İşe alma planı, yeni personel talebi, açık pozisyon ilanından adaylarla görüşmeye kadar işe alım sürecini tanımlama ve yönetme; kısa listenin oluşturulması; teklif ve işe alma süreçleri.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

Çalışan Memnuniyet Anketi Uygulaması

Yönetilmesi son derece kolay bir ortamda yıllık veya dönemlik çalışan memnuniyeti anketleri oluşturabilirsiniz; her anket çalışanlara bir görev olarak atanır. Çalışanlara atanan anketler isteğe bağlı olarak isimsiz olarak değerlendirilebilir.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

Microsoft Sharepoint Üzerinde Öneri Sistemi Yazılımı

Yeni öneri formu, önerilerin değerlendirilmesi için öneri havuzu; öneri değerlendirme kriterleri tanımı; onaylanmış öneriler için faaliyet planlaması ve önerilerin maliyet-fayda analizi.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

Microsoft Sharepoint Üzerinde Ödül Sistemi Yazılımı

Yıllık olarak ödül kategorilerinin tanımları; bir ödül kategorisi için aday öneri formu; aday havuzu; adayların değerlendirmeleri ve çalışanların başarılarının geçmişi.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

Microsoft Sharepoint ile İzin Yönetimi Yazılımı

Kuruluşunuzdaki çalışan izin taleplerinin onaylanması ve takibi; her bölümün yıllık izin planlaması; izin talep formu, intranet portalından veya e-posta yoluyla formun onaylanması, yıllık izin bakiye hesaplaması.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

Fazla Mesai Kayıt Yönetimi Yazılımı

Fazla mesai talep formu ve onay süreci; her fazla mesai için ödeme bilgilerinin kaydı ve / veya yeni bir 'fazla mesai yerine izin bakiyesi' oluşturma; her departmanın günlük, haftalık, aylık fazla mesai raporu.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

Vardiya Planlama Yazılımı

Her ekip için bir vardiya planı olarak farklı Sharepoint takvimleri oluşturabilirsiniz. Aylık olarak vardiya planları yapabilir, onaya gönderebilir ve operasyon devam ederken vardiya planlarını revize edbilirsiniz. Outlook'unuzdan bile insan kaynağınızın durumunu görebilirsiniz.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

Şikayet Yönetimi Yazılımı

Çalışan şikayetleri, organizasyonun çalışma kültürünü güçlendirmek için olumlu bir etki yaratacak şekilde değerlendirilir. Şikayetler isimsiz olarak iletilebilir, şikayet havuzunda toplanabilir ve sistematik ve düzenli bir şekilde işlenebilir.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

Organizasyonel Yapı Yazılımı

Şirket, departman, müdürlük, pozisyonlar, roller, lokasyonlar, maliyet merkezleri gibi iş birimleri ve diğer bileşenler şeklindeki organizasyon yapısı ve bu bileşenler arasındaki ilişkiler; bunların çeşitli hiyerarşik çizelgeleri.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

Özlük Bilgileri Yönetimi Yazılımı

Kişisel veriler ve ilgili belgeler, mevcut mesleki verilere ek olarak, eğitim bilgileri, önceki deneyimler, temel ve genişletilmiş kimlik verileri, özgeçmişler, sağlık raporları vb.

Demo talep edin