Microsoft Sharepoint / Office 365

Ontdekken Potentieel Werknemers

Ontdekken van het potentieel van uw werknemers is een beslissingsondersteunend system. Op basis van vooraf gedefinieerde succes criteria wordt het ingezet om te beoordelen of uw werknemers potentie hebben voor hogere of andere functies binnen uw organisatie.

Vraag een demo aan

Microsoft Sharepoint / Office 365

Enterprise Training Management-software op Microsoft Sharepoint

U kunt een trainingsplan maken en op een bedrijfstraining kalender bijhouden wie welke training volgt en wie welke training geeft binnen uw organisatie.

Lees verder

Microsoft Sharepoint / Office 365

Beoordeling Leiderschaps Effectiviteit

U kunt leiderschapsvaardigheden van een vooraf bepaalde groep kandidaten evalueren. Aan het einde van het beoordelingsproces wordt een lijst met vereiste trainingen automatisch opgesteld.

Vraag een demo aan

Microsoft Sharepoint / Office 365

Beoordeling veelzijdige competentie met Microsoft Sharepoint

Beoordeling van werknemers met behulp van een vaardigheidsmatrix voor hun functies; het bepalen van hun huidige vaardigheidsniveau en het vaardigheidsniveau dat naar verwachting zal voldoen aan de vereisten van hun functie.

Vraag een demo aan

Microsoft Sharepoint / Office 365

360 Graden Prestatiebeheer

Vereiste competenties definiëren om bedrijfsdoelstellingen te bereiken met een gewogen schema; doelen toewijzen aan medewerkers; het bepalen van de beoordelaars van de medewerkers; herinneringen voor doelbeoordelingen en meer..

Vraag een demo aan

Microsoft Sharepoint / Office 365

Werving en selectie

Ontwerpen wervingsproces; opstellen personeelsplan; opstellen overzicht personeelsbehoefte; opstellen vacature(s); interviews met kandidaten; (een ‘shortlist ’ maken); in dienst nemen van kandidaten.

Vraag een demo aan

Microsoft Sharepoint / Office 365

Tevredenheidsonderzoek Onder Medewerkers

U kunt per jaar of per termijn een tevredenheidsonderzoek voor werknemers opstellen in een eenvoudig te beheren digitale omgeving; enquête toewijzen als taak aan werknemers; toebedeelde enquetes optioneel in anonieme vorm evalueren.

Vraag een demo aan

Microsoft Sharepoint / Office 365

Suggestie Systeem met Microsoft Sharepoint

Nieuw suggestie formulier, suggesties pool; beoordelingscriteria suggesties vaststellen; activiteiten-planning voor goedgekeurde suggesties; kosten-batenanalyse van de suggesties.

Vraag een demo aan

Microsoft Sharepoint / Office 365

Erkennen en Belonen met Microsoft Sharepoint

Definities van jaarlijkse beloniningscategorieën; kandidaat-suggestieformulier voor een beloningscategorie; pool van kandidaten; evaluatie van de kandidaten; prestatie geschiedenis van de werknemers.

Vraag een demo aan

Microsoft Sharepoint / Office 365

Laat Beheersoftware op Microsoft Sharepoint Staan

Goedkeuren en volgen van verlofaanvragen van medewerkers in uw organisatie; jaarlijkse verlofplanning van elke afdeling; verlofaanvraagformulier, goedkeuring van het formulier vanuit intranetportaal of via e-mail, verlofsaldo berekening.

Vraag een demo aan

Microsoft Sharepoint / Office 365

Software voor het Beheer van Overurenrecords

Aanvraagformulier voor overuren en goedkeuringsproces; bijhouden van betalingsinformatie van elk overwerk en / of het creëren van een nieuwe 'verlofvergoeding wegens overwerk'; dagelijks, wekelijks, maandelijks overwerkrapport van elke afdeling.

Vraag een demo aan

Microsoft Sharepoint / Office 365

Shift Planning Software-applicatie

U kunt voor elk team verschillende Sharepoint-agenda's aanmaken als ploegendienstplanning; maak maandelijks ploegenschema's, vraag om goedkeuring en pas deze aan naarmate de operatie vordert. U kunt zelfs vanuit uw Outlook controleren of uw bronnen beschikbaar zijn.

Vraag een demo aan

Microsoft Sharepoint / Office 365

Software-applicatie voor Klachtenbeheer

Klachten van medewerkers worden geëvalueerd om een positieve impact te creëren om de werkcultuur van de organisatie te versterken. Klachten kunnen anoniem worden ingediend, verzameld in de klachtenpool en op systematische en ordelijke wijze worden afgehandeld.

Vraag een demo aan

Microsoft Sharepoint / Office 365

Organisatiestructuur Softwareapplicatie

Organisatiestructuur in de vorm van business units en verschillende samenstellingen zoals bedrijven, afdelingen, directies, functies, rollen, locaties, kostenplaatsen en de relaties tussen deze entiteiten; verschillende hiërarchische grafieken van hen.

Vraag een demo aan

Microsoft Sharepoint / Office 365

Software-applicatie voor Persoonlijk Informatiebeheer

Gegevens en gerelateerde documenten over persoonlijk: naast actuele beroepsgegevens, opleidingsinformatie, eerdere ervaring, basis- en uitgebreide identificatiegegevens, cv's, gezondheidsrapporten enzovoort.

Vraag een demo aan