Microsoft Sharepoint / Office 365

Microsoft Sharepoint Üzerinde Kurumsal Süreç Yönetimi Yazılımı

İş süreçlerinizi sorumlu roller ve süreç sahipleri, süreç adımları, ilgili kaynak ve ekipman bilgileri, süreçler arası tedarikçi / müşteri ilişkileri girerek tanımlayabilirsiniz. Ayrıca süreçler için anahtar performans göstergeleri (KPI - Key Performans Inficator) tanımlayarak süreç performanslarını takip edebilirsiniz.

Devamı

Microsoft Sharepoint / Office 365

Microsoft Sharepoint Üzerinde Kurumsal Risk Yönetimi Yazılımı

Riskleri (şirket, ürün, hizmet, iş birimi, süreç bazında tanımlayabilirsiniz. Finansal, stratejik ve operasyonel şeklinde sınıflandırabilir ve risk olasılığı ve risk etkisini değerlendirebilirsiniz. Risk aksiyonları tanımlayarak bunları rollere atayabilirsiniz.

Devamı

Microsoft Sharepoint / Office 365

Microsoft Sharepoint Üzerinde Kalite Dokümanları Yönetimi Yazılımı

Dokümanları kitaplıklar/klasörler olarak düzenleyebilirsiniz. Rol tabanlı iş akışlarını kullanarak kitaplıklar üzerinde kontrol ve revizyon, onay ve dağıtım iş akışlarını kolayca tanımlayabilirsiniz ve ilgili tüm görevleri ve hatırlatıcıları yönetebilirsiniz. Dokümanlar üzerinde revizyon tarihçesini takip edebilirsiniz.

Devamı

Microsoft Sharepoint / Office 365

Microsoft Sharepoint Üzerinde İç Denetim Planlama Yazılımı

Kuruluşunuz için bir iç denetim planı oluşturabilir, denetim planına denetçileri, denetlenecek tarihleri, iç denetim türünü, denetim kapsamını girebiliri ve onaya gönderebilirsiniz. Mevcut şablonlar yardımıyla denetim soru setlerini seçebilir ve iç denetim plan kaydına ekleyebilirsiniz.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

Microsoft Sharepoint Üzerinde Denetim Yönetimi Yazılımı

İç veya dış denetim kayıtları girebilir, denetim raporlarını denetim kayıtlarına ekleyebilirsiniz. Belirli departmanlar, süreçler veya ürünler için yapılan denetimlere ait listeler veya denetim raporlarını arayabilir, görüntüleyebilir ya da sistem dışına çıktı olarak alabilirsiniz.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

Microsoft Sharepoint Üzerinde Bulgu Yönetimi Yazılımı

Kuruluşunuzun iç veya dış denetimleri ile ilgili bulgu kayıtlarını girebilirsiniz. Bulgular ile ilgili tanımları ve ilgili kategorizasyonları tanımlayabilir, aktif / açık bulguları takip edebilirsiniz.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

Microsoft Sharepoint Üzerinde Düzeltici ve Önleyici Aksiyon (DÖF) Yönetimi Yazılımı

Sistem üzerinde düzeltici ve önleyici faaliyet (DÖF) talepleri oluşturabilirsiniz; her DÖF için detaylı eylem planları girebilir ve ilgili rollere görev atayabilirsiniz; açık DÖFleri takip edebiliir ve DÖF raporları alabilirsiniz.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

Microsoft Sharepoint Üzerinde Müşteri Şikayetleri Yönetim Yazılımı

Müşteri şikayetleri havuzu oluşturabilirsiniz. Müşteri şikayetleri için ilgili DÖF kayıtlarını oluşturun ve şikayetlerin sonuçlandırılması için DÖF sonuçlarını takip edin.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

Microsoft Sharepoint Üzerinde Cihaz Yönetimi ve Kalibrasyon Yönetimi Yazılımı

Cihaz / ekipman listesi ve kalibrasyon sürelerini tanımlayabilirsiniz. Her ekipman, yaklaşan kalibrasyon tarihleri hakkında ilgili role hatırlatma e-postaları gönderebilir. Kalibrasyon tarihlerini ve kalibrasyon raporlarını takip edebilirsiniz.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

Microsoft Sharepoint Üzerinde Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Yazılımı

Yönetim gözden geçirme toplantılarını sisteme girebilir ve raporlarını paylaşabilirsiniz. Raporları revizyon veya onaya gönderebilir ve onaylanan raporları organizasyon içinde paylaşabilirsiniz. Yönetimin gözden geçirme görevlerini takip edebilirsiniz.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

Microsoft Sharepoint Üzerinde Polivalans Yetkinlik Değerlendirmesi Yazılımı

Çalışanların pozisyonları için bir beceri matrisi tanımlayabilir, çalışanların mevcut yeterlilik seviyeleri ile pozisyonlarının gerektirdiği yeterlilik seviyelerini karşılaştırabilirsiniz.

Demo talep edin

Microsoft Sharepoint / Office 365

Microsoft Sharepoint Üzerinde Kurumsal Eğitim Yönetim Yazılımı

Kurumsal eğitim takvimi üzerinde, bir eğitim planı hazırlayabilir ve kuruluşunuzda kimin hangi eğitimi aldığını ve kimin hangi eğitimi verdiğin takip edebilirsiniz.

Devamı