tr
en

Risk Yönetimi Uygulaması

Risk Yönetim yazılımı programı uygulaması

risk indicator KRI kri

risk iştahı rik raporlama

Risk Yönetimi Uygulaması ile, kurumsal riskleri, risklerin olasılıklarını etkilerini kayıt altına alabilirsiniz. Riskleri, süreçler, bölümler, ürünler ya da kurumsal servisler ile ilişkilendirebiirsiniz. Riskler için aksiyon planı yapabilir ve planları kurumsal rollere görev olarak atayabilirsiniz.

Solneo risk Yönetimi Uygulaması, Microsoft Sharepoint 2016, Microsoft Sharepoint 2013, Microsoft Sharepoint 2010 teknolojileri üzerinde çalışmaktadır.
  • Solneo risk yönetimi uygulaması, Microsoft Sharepoint Teknolojileri (Microsoft Sharepoint 2016 Server, Microsoft Sharepoint 2013 Server, Microsoft Sharepoint Foundation 2013, Microsoft Sharepoint 2010 Server, Microsoft Sharepoint Foundation (MSF) 4.0, Microsoft Office Sharepoint Portal Server (MOSS) 2007 ya da Windows Sharepoint Services (WSS) 3.0) üzerinde çalışmaktadır.

  • Kurumunuzda Sharepoint ürünü mevcut değilse bile sadece bir adet Microsoft Windows Server ve bir adet Microsoft SQL Server bulunması ürünün kurulması için yeterlidir.

  • Ürün, işlemlerin ve yetkilendirmelerin rol tabanlı olması ile hem çok fonksiyonel hem de kullanımı ve öğrenilmesi son derece kolay arayüzlere sahiptir.

Uyumluluk ve Risk Yönetim Uygulamaları

© 2005-2016 Solneo® Yazılım Teknolojileri - Tüm hakları saklıdır.