tr
en

Solneo Kalite Yönetim Yazılımı (QMS)

Kalite Programı

Kalite Programı, Kalite Yönetim Programı, ISO 9001

Kalite Yazılımı

Kalite Yazılımı, Kalite Yönetim Yazılımı

Kalite Yönetim Programı

Kalite Programı, Kalite Yönetim Programı

Kalite Yönetim Yazılımı

Kalite Yönetim Yazılımı, Kalite Yönetim Programı

Kalite Yönetim Sistemi Programı

Kalite Yönetim Sistemi Programı, Kalite Yönetim Sistemi Programı

Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı

Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı, Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı

DÖF Programı

Düzeltici Önleyici Faaliyet Yazılımı, Düzeltici Önleyici Faaliyet Programı

Düzeltici Önleyici Faaliyet Yazılımı

Düzeltici Önleyici Faaliyet Yazılımı, Düzeltici Önleyici Faaliyet Programı

Düzeltici Önleyici Faaliyet Programı

Düzeltici Önleyici Faaliyet Yazılımı, Düzeltici Önleyici Faaliyet Programı
Solneo Kalite Yönetim Yazılımı (QMS), kalite sistemi içerisinde yer alması gereken süreçleri, dokümanları, cihazları, düzeltici ve önleyici faaliyetleri, iç denetim faaliyetlerini yönetmek amacıyla gelştirlmiştir ve Sharepoint teknolojileri (Microsoft Sharepoint 2016 Server, Microsoft Sharepoint 2013 Server, Microsoft Sharepoint 2010 Server) üzerinde çalışmaktadır

Solneo QMS tanıtım videosu

Doküman Yönetim Modülü

 • Kalite sisteminin öngördüğü, form, prosedür, talimat v.b. dokümanları girebilir ve bu dokümanlar üzerinde revizyon ve onay iş akışlarını tanımlayabilirsiniz;
 • Dokümanlar üzerindeki tüm revizyon talepleri görevli kişilere otomatik olarak yönlendirilmekte; yapılan güncellemeler ilgili kişilere e-posta ile otomatik olarak haber verilmektedir;
 • Bir dokümanın başka hangi dokümanlara referans verdiği bilgisini tanımlayabilir; bu sayede bir doküman değiştiğinde, başka hangi dokümanların bundan etkileneceğini kolayca liste olarak görebilirsiniz.
 • Sistemde var olan tüm yaşayan dokümanların en güncel revizyon numaraları ve durumlarını (revizyonda, onay bekliyor v.b.) gösteren bir raporu tek tıkla hazırlayabilirsiniz;
 • Kullanıcılar, var olan dokümanlarla ilgili revizyon taleplerini arayüzden kullanımı kolay ekranlardan rahatça girebilirler.
 • Hangi dokümanlar ile ilgili hangi görevler gecikmiş bunu sistem sizin adınıza takip eder; konfigüre edilebilen bir sıklıkta (günde bir kez, 2 günde bir kez v.b.) ilgili kişilere ve iş akışını başlatan role hatırlatma mesajları gönderilir.
 • Bu dokümanlar Microsoft Office Word uygulaması ile hazırlanmışsa; doküman içerisine, doküman revizyon numarası, onay tarihi, onaylayan v.b. bilgiler otomatik olarak yerleştirilir.
 • Bir kalite programından beklenen fonksiyonlardan biri de, kalite sistemi içindeki tüm dokümanların versiyon numaraları ile birlikte dökümüdür; Solneo QMS ile tek tıkla bu listeyi üretebilirsiniz.

 • İç Denetim Planlama Modülü

 • Kurum içerisindeki bölümler için bir iç denetim planı hazırlayabilir;
 • İç denetim planını onaya sunabilirsiniz; onaylanan plan doğrultusunda birim yöneticilerine ve denetim ekiplerine otomatik bilgilendirme mesajları gönderilir;

 • Denetim Modülü

 • İç ve dış denetim kayıtlarının yönetimini sağlar.
 • Denetim raporları denetim kayıtları üzerine eklenebilir.
 • Denetim istatistikleri liste halinde incelenebilir.

 • Bulgu Yönetim Modülü

 • Denetim sonucu bulgu kayıtlarının yönetimini sağlar.
 • Bulgular bulunan bölüm/birim tarih denetim v.b. kriterlere göre raporlanabilir.
 • Bulguların durum takibi yapılır.

 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Modülü

 • Sistem üzerindeki uygunsuzlukların belirlenmesi ve giderilmesi amacıyla düzeltici ya da önleyici faaliyet isteklerini girebilir;
 • Onaylanan istekler için bir aksiyon planı hazırlayabilir;
 • Sistem yardımı ile kimin hangi tarihte ilgili aksiyonu yaptığını ve sonuçlarını takip edebilirsiniz.

 • Cihaz Yönetimi ve Kalibrasyon Modülü

 • Cihazları ve kalibrasyon periyodlarını girerek; kalibrasyon tarihi gelen cihazların ilgili kişilere hatırlatmalar göndermesini sağlayabilirsiniz;
 • Hangi cihaz hangi tarihte kalibre edilmiş; kalibrasyon değerleri ne; kullanım dışı olan cihazlar hangileri gibi raporlar alabilirsiniz.

 • Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Modülü

 • Sistemin iyileştirilmesi amacıyla, kalite yöneticisi bir rapor hazırlar.
 • Rapor, yönetim temsilcisine gönderilir. Yönetim temsilcisi, ilgili yöneticilere raporu göndererek görüş bildirmelerini talep edir. Görüşler doğrultusunda gerekirse raporu revize eder.
 • Rapor onaylanarak paylaşılır.

 • Uyumluluk ve Risk Yönetim Uygulamaları


  Solneo QMS ile ilgili detaylı bilgi ya da demo talepleri için : info@solneo.com
  © 2005-2016 Solneo® Yazılım Teknolojileri - Tüm hakları saklıdır.