tr
en

360 Derece Performans Değerlendirme

360 Derece

360 Derece Performans Değerlendirme

360 Derece Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme

360 Derece Performans Değerlendirme

Hedef Tanımlama Programı

360 Derece Performans Değerlendirme

Yetkinlik Tanımlama Yazılımı

Yetkinlik Tanımlama Programı, 360 Derece Performans Değerlendirme

Hedef Değerlendirme Yazılımı

Hedef Değerlendirme Programı ,360 Derece Performans Değerlendirme

Yetkinlik Değerlendirme Yazılımı

Yetkinlik Değerlendirme Programı

Personel Performans Karnesi

Çalışan performans karneleri

yetkinlik hedef ağırlık karne

360 Derece Performans Değerlendirme uygulaması ile, kurum çalışanları için, dönemsel belirlenen hedefler ve yetkinlikler baz alınarak 360 derece performans değerlendirmesi yapabilirsiniz. Personel listesi, personele ait yetkinlikler ile bu yetkinliklerin ağırlıkları ve personelin kimler tarafından değerlendireleceği bilgilerini girmeniz yeterli.

360 Derece Performans Değerlendirme, Sharepoint 2016, Sharepoint 2013 ve Sharepoint 2010 teknolojileri üzerinde çalışmaktadır.

Girdiler

 • Personel listesi;
 • Personele ait yetkinlikler listesi;
 • Yetkinliklere ait ağırlıklar;
 • Personeli kimlerin değerlendireceği listesi.

 • Performans Değerlendirme Süreci ve Karnelerin Oluşturulması

 • İnsan kaynakları personeli yeni bir dönem oluşturur;
 • Oluşturulan yeni dönem için personel listesi sisteme girilir; SAP, Logo, Oracle HR v.b. harici ERP uygulamaları ile entegrasyon yapılabilir; eğer kurumunuzda kullandığınız bir insan kaynakları uygulaması mevcut ise, bu uygulamadan da personel listesinin otomatik olarak alınması mümkündür;
 • Hedef tanımlama süreci başlatıldığında her personelin yöneticisine hedef tanımlama görevi atanır;
 • Hedef tanımlama dönemi bittikten sonra yetkinlik değerlendirme dönemi başlatılır ve yetkinlik değerlendirmesi yapacak her personel için değerlendireceği kişiler için birer görev atanır;
 • Hedef tanımlaması yapacak olan yöneticiler ile yetkinlik değerlendirmesi yapacak olan çalışanlar, kendilerinden beklenen görevler konusunda birer e-posta ile bilgilendirilir. Gelen e-postalarda yer alan bir bağlantıya tıklayarak bu görevleri oldukça basit ve sade formlar aracılığı ile hiç eğitim dahi almadan kullanmak mümkündür.
 • Yetkinlik değerlendirme süreci tamamandıktan sonra, insan kaynakları personeli, hedef değerlendirme dönemini başlatır. Bu donemde, her yöneticiye, çalışan personeli için birer hedef değerlendirme görevi atanır.
 • Hedef değerlendirme sürecinde, yönetici elemanı için hedefleri baz alarak bir değerlendirme yapar;
 • Yöneticisi ve personel, yüzyüze bir toplantı yaparak, hedeflerin değerlendirmesini ve puanlamasını sisteme girer;
 • Yapılan görüşmede, görüşme notu ve gelişim önerileri, hedef değerlendirme formuna girilir;
 • Personel, kendi görüşlerini varsa itirazlarını, hedef değerlendirme formuna girer;
 • İnsan kaynakları personeli, sistemde var olan tamamlanmış ya da henüz tamamlanmamış tüm görevlerin bir listesini tek tık ile görebilirler.
 • Son tarihi geçmiş görevlerin sahiplerine, son tarihten itibaren günde bir kez hatırlatma mesajı sistem tarafından otomatik olarak gönderilemektedir.
 • Tüm hedef değerlendirme görevleri de tamamlandıktan sonra, karne oluşturma işlemi yapılarak süreç tamamlanır.
 • Karneler yazıcıya uygun formatta görüntülenebilir ve arzu edilerse yazıcıdan alınarak imzalı olarak insan kaynaklarına elden teslim edilebilir.
 • Uygulama, Microsoft Sharepoint üzerinde çalışması nedeniyle portal ortamından kolay erşim özelliğine sahiptir.

 • 360 Derece Performans Değerlendirme ile İlgili Diğer Uygulamalar


  Solneo 360 derece performans değerlendirme uygulaması ile ilgili detaylı bilgi ya da demo talepleri için : info@solneo.com
  © 2005-2016 Solneo® Yazılım Teknolojileri - Tüm hakları saklıdır.