tr
en

Solneo İnsan Kaynakları Yönetim (HRM) Sistemi

İnsan Kaynakları Programı İnsan Kaynakları Yönetim yazılımı

izin fazla mesai puantaj seyahat masraf formu onay işakışı iş akışı

organizasyon özlük bilgileri öneri ödül disiplim

İnsan Kaynakları Programı

IK Programı IK Yazılımı

İnsan Kaynakları Yazılımı

İK Yazılımı, İK Programı

insan kaynakları programı

HR Programı, HR Yazılımı

insan kaynakları yazılımı

insan kaynakları Yazılımı

İnsan kaynaklari yönetim programı

İnsan kaynaklari yönetim programı

İnsan kaynaklari yönetim yazılımı

İnsan kaynaklari yönetim yazılımı

İnsan kaynakları Programı

İnsan kaynakları Programı
Solneo İnsan Kaynakları Yönetim (HRM) Sistemi, organizasyon şemaları, personel özlük bilgileri, izin ve fazla mesai onay işakışı, puantaj takibi gibi insan kaynakları yönetim sürecine ait bilgileri ve fonksiyonları Sharepoint teknolojileri üzerinde kolaylıkla yürütmenizi sağlar.

Tüm modüller entegre bir şekilde Microsoft Sharepoint 2016 Server, Microsoft Sharepoint 2013 Server, Microsoft Sharepoint 2010 Server üzerinde çalışmaktadır.
  • Kurumunuzda insan kaynakları süreçleri artık elle yürütülemeyecek kadar karmaşık;

  • Personele ait kimi bilgileri (personel fotoğrafı, cep telefonu numarası, ev adresi v.b.) yine personelin güncellemesini arzu ediyorsunuz;

  • İzin iş akışı, yetkinlik ve hedef değerlendirme v.b. iş akışlarında günü geçen görevlerin, görev sahiplerine sistem tarafından otomatik hatırlatılmasını istiyorsunuz;

  • İzin talepleri v.b. onay işlemlerinin, ofis dışında olan yöneticiler tarafından, VPN v.b. teknolojilere gerek kalmadan cep telefonu ile onaylanabilmesine ihtiyaç duyuyorsunuz;

  • Kurumunuzun insan kaynakları programının, bir portal arayüzü üzerinden ve portal kullanım kolaylığı ile yürütülmesini arzu ediyorsunuz;

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları

Solneo HRM ile ilgili detaylı bilgi ya da demo talepleri için : info@solneo.com
© 2005-2016 Solneo® Yazılım Teknolojileri - Tüm hakları saklıdır.