tr
en

Solneo İnsan Kaynakları Yönetim (HRM) Sistemi

İnsan Kaynakları Programı

IK Programı IK Yazılımı

İnsan Kaynakları Yazılımı

İK Yazılımı, İK Programı

insan kaynakları programı

HR Programı, HR Yazılımı

insan kaynakları yazılımı

insan kaynakları Yazılımı

İnsan kaynaklari yönetim programı

İnsan kaynaklari yönetim programı

İnsan kaynaklari yönetim yazılımı

İnsan kaynaklari yönetim yazılımı

İnsan kaynakları Programı

İnsan kaynakları Programı
Solneo İnsan Kaynakları Yönetim (HRM) Sistemi, organizasyon şemaları, personel özlük bilgileri, izin ve fazla mesai onay işakışı, puantaj takibi gibi insan kaynakları yönetim sürecine ait bilgileri ve fonksiyonları Sharepoint teknolojileri üzerinde kolaylıkla yürütmenizi sağlar.

Tüm modüller entegre bir şekilde Microsoft Sharepoint 2016 Server, Microsoft Sharepoint 2013 Server, Microsoft Sharepoint 2010 Server üzerinde çalışmaktadır.
  • Solneo HRM, Microsoft Sharepoint Teknolojileri (Microsoft Sharepoint 2016 Server, Microsoft Sharepoint 2013 Server, Microsoft Sharepoint Foundation 2013, Microsoft Sharepoint 2010 Server, Microsoft Sharepoint Foundation (MSF) 4.0, Microsoft Office Sharepoint Portal Server (MOSS) 2007 ya da Windows Sharepoint Services (WSS) 3.0) üzerinde çalışmaktadır.

  • Kurumunuzda Sharepoint ürünü mevcut değilse bile sadece bir adet Microsoft Windows Server ve bir adet Microsoft SQL Server bulunması ürünün kurulması için yeterlidir.

  • Solneo HRM, rol tabanlı bir sistemdir; sistemdeki kullanıcılar, "İnsan Kaynakları Müdürü", "Satınalma Şefi" gibi rollere sahiptir ve bu roller içerisindeki kişilerin değişmesi sistemdeki iş akışlarını, hatırlatma mekanizmasını ve yetkilendirmeyi etkilememektedir. Bir başka ifade ile, iş akışları da, yetkilendirmeler de "rol" bazında yapılmakta; ilgili rol içinde görevli kişilere bağımlı herhangi bir tanım yapılmamaktadır.

  • Solneo HRM uygulamasını, kurumunuzda kullanılan ERP, bordro uygulamaları ile entegre etmek mümkündür.

  • Ürün, günü geçmiş görevleri hatırlatma yeteneği, akışların rol tabanlı olması ve kurumsal uygulamalarınızla ile entegre edilebilme yetenekleri ile hem çok fonksiyonel hem de kullanımı ve öğrenilmesi son derece kolay arayüzlere sahiptir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları

Solneo HRM ile ilgili detaylı bilgi ya da demo talepleri için : info@solneo.com
© 2005-2016 Solneo® Yazılım Teknolojileri - Tüm hakları saklıdır.